Slottsskogsvallens entrépark

Hur ska Slottsskogsvallens entrépark se ut år 2021? Fyra arkitektteam har skissat på hur entréparken kan bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Deras förslag visar hur parken kan rustas upp och särskilt fokus ligger på nya inslag för spontana aktiviteter.

Hur ska Slottsskogsvallens entrépark se ut år 2021?

Fyra arkitektteam har skissat på hur Slottsskogsvallens entrépark ska bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Deras förslag visar hur parken kan rustas upp och särskilt fokus ligger på nya inslag för spontana aktiviteter. De ska redovisa en övergripande idé för hela parken och en mer detaljerad gestaltning av de nya inslag som de föreslår. Reglerna för tävlingen och arkitekternas uppgift tydliggörs i tävlingsprogrammet.

Ladda ner tävlingsprogrammet (pdf, 10 MB)

Jury fattar beslut om vinnare

En sakkunnig jury bestående av representanter från Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter fattar beslut om vilket förslag som vinner. Som en del av beslutsunderlaget finns synpunkter från allmänheten, som haft möjlighet att tycka till om förslagen. Sista dagen att lämna synpunkter var 28 januari. En sammanställning av synpunkterna kommer publiceras i februari.

Besök utställningen

Till och med 5 mars kan du se förslagen i Stadsmuseets foajé och i entrén till Slottsskogsvallens gym.

Vinnarförslaget presenteras i slutet av februari

Juryn fattar beslut om vinnare i slutet av februari. Vinnaren kommer att presenteras på en pressträff.

Vinnande arkitektteam får i uppdrag att göra ett färdigt förslag och sedan ta fram bygghandlingar.

Förslag A.

Förslag A: Superslingan

Ta del av hela förslag A (pdf, 2 MB)

Förslag B.

Förslag B: En lekfull park

Ta del av hela förslag B (pdf, 7 MB)

Förslag C.

Förslag D.

Förslag D: Slottsskogssringen

Ta del av hela förslag D (pdf, 3 MB)

Hur ser tidsplanen ut?

Frågor och svar

Hela området runt Slottsskogsvallen rustas upp

2013 tog Göteborgs Stad fram en idéstudie för hela Slottsskogsvallsområdet och genomförde en medborgardialog. Efter det har kommunen arbetat med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

Under 2016–2017 har evenemangsfältet Dalen, som ligger norr om Slottsskogsvallen, fått en trevligare utformning med mer träd, blommor, sittplatser och ett nytt utegym. Grusplanerna har förbättrats och fått bättre belysning samt tillgång till vatten och el.

Näst på tur står alltså Slottsskogsvallens entrépark.

95-åring i ständig utveckling

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen och dess entrépark byggdes inför Göteborgs stora jubileumsutställning, som en hyllning till den då 300 år gamla staden. På grund av förseningar i jubileumsfirandet stod anläggningen klar i maj 1923.

Anläggningen är utformad i en lätt och elegant 20-talsklassicism, efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. Genom den nära kopplingen till Slottsskogen var anläggningen en av de första idrottsanläggningar i landet som var integrerad i en parkmiljö.

Anläggningen är utformad i en lätt och elegant 20-talsklassicism, efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman.

När entréparken byggdes låg Slottsskogsvallsområdet i stadens utkant. I takt med att Göteborg har växt så har parken blivit en allt mer central plats och får en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang.

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Alla jubileumssatsningar hittar du på www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar.

Tre år kvar tills Göteborg firar 400 år

”Vi vill skapa något som har bestående värden för staden. Tillsammans arbetar vi för att göra Göteborg till en hållbar och öppen stad.”

Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum.

Göteborg 400 år
Publicerad 12 december 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)