Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.
Status: Byggande påbörjas 2018. Beräknas klart: 2027.
Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 15 februari 2018)