Göteborgs stadslinbana

Det planeras för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar cirka 12 minuter att ta sig från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: genomförandestudie pågår, upphandling förbereds. Beräknas klart: 2021.

Kontakt

  • Jeanette van Zalingen
  • projektledare
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
  • Ann-Charlotte Setterdén
  • kommunikationsansvarig
  • Telefonnummer: 031-365 00 00

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Göteborgs Stads nyhetsrum

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 4 juli 2018)