Göteborgs stadslinbana

Det planeras för en linbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar bara några minuter att resa över älven. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: genomförandestudie pågår, upphandling förbereds. Beräknas klart: 2021.
Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 21 februari 2018)