Göteborgs stadslinbana

Det planeras för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar cirka 12 minuter att ta sig från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: genomförandestudie pågår, upphandling förbereds. Beräknas klart: 2021.
Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 4 juli 2018)