Så tycker göteborgarna om stadslinbanan

Planerna på en stadslinbana över Göta älv i Göteborg, mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, fortskrider och blir allt mer konkreta. En viktig del i projekt är att involvera och informera göteborgarna på olika sätt, till exempel via media, utställningar och på olika webbsidor

Under januari och februari 2018 genomfördes en undersökning av hur väl göteborgarna känner till att staden planerar för en linbana och vad de tycker om den. Totalt intervjuades 519 personer som befann sig i de centrala delarna av Göteborg eller på Lindholmen eller Wieselgrensplatsen på Hisingen.

83 procent av de tillfrågade kände planerna på en linbana i Göteborg. Den främsta informationskällan var Göteborgs-Posten, på andra plats kom vänner och bekanta.

70 procent av de som kände till linbanan visste också att den blir en del av Göteborgs kollektivtrafik, men bara var fjärde person visste att förslaget ursprungligen kom från göteborgarna själva – i samband med en medborgardialog om stadens 400-årsjubileum.

Tre av fyra tillfrågade var positiva till att linbanan blir en del av Göteborgs kollektivtrafik, men bara var fjärde sade sig tro att den blir en naturlig del av det egna resandet. Vidare tyckte drygt 70 procent att linbanan är ett spännande kollektivtrafikprojekt – här drar åldersgruppen 60–70 år ned resultatet (44 procent positiva).

Publicerad 5 mars 2018 (Uppdaterad 5 april 2018)