Se stadslinbanans sträckning i 3D på din mobil eller surfplatta

Nu har du chansen att titta på en 3D-modell av förslaget till Göteborgs stadslinbana, Järntorget–Wieselgrensplatsen från din egen dator eller surfplatta. Modellen är interaktiv vilket gör att det blir lättare att föreställa sig hur stadslinbanan kommer att uppfattas från olika platser i staden.

 Du kan undersöka om du ser linbanan från ditt köksfönster och provtitta på utsikten från gondolerna i den planerade stadslinbanan.

Modellen är framtagen för att det ska bli lättare att förstå hur planerna kan se ut om de blir verklighet. Under samrådet som pågår fram till och med den 22 maj är det möjligt att komma med sina synpunkter om förslaget på den planerade stadslinbanan.

Det går att nå samrådshandlingarna och underlag för detaljplaneförslagen från 3D-modellen och det finns dessutom möjlighet att komma till synpunktshanteringen direkt från modellen.

Se 3D-modellen här 

Här hittar du samrådshandlingarna

Publicerad 26 april 2018 (Uppdaterad 15 maj 2018)