Svingeln

Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Idag är hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gör byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Den nya knutpunkten innebär att buss- och spårvagnshållplatser hamnar intill varandra. Och det blir plats för fler bussar och busslinjer.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: Våren 2019.

Gör det enklare att åka kollektivt

Förutom att det blir enklare och säkrare för alla som åker kollektivt från Svingeln så kommer Svingeln på sikt att bli en grönare plats.

– Vi har fått frågor från olika håll om det inte kan bli lite fler träd på Svingeln. Det tycker vi är roligt och vi tittar just nu på möjligheterna att bygga en ”rain garden” på Svingeln, säger Marit Sternang, projektledare på trafikkontoret.

Om det inte blir en rain garden så blir det någon form av minipark i anslutning till det nya hållplatsläget.

Förutom att Svingeln blir något grönare byggs det även nya gång- och cykelbanor och en ny rondell på Redbergsvägen.

Hjälper Åkareplatsen att avlasta Centralenområdet

Utvecklingen av Centralenområdet är i full gång. Svingeln, precis som Åkareplatsen Resecentrum, spelar en nyckelroll för att minska trycket från kollektivtrafiken på centralenområdet medan arbeten med Hisingsbron, Västlänken, E45:an och de nya kvarteren runt centralen pågår.  

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafiken.nu kan du se trafikläget just nu. Trafiken.nu är en trafikportal med samlad information om trafiken i Göteborgsområdet. Syftet är att göra ditt resande så smidigt som möjligt.

www.trafiken.nu

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.

Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 13 februari 2018)