Vasabron

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Nu har den fått sprickor och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: Hösten 2018.
Vasabron

Vasabron

Vasabron byts ut för att klara hundra år till

Vasabron byggdes 1906–1907 i jugendstil och är en av Göteborgs paradbroar. Sedan Vasabron byggdes har den varit en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs innerstad. Den har varit tungt belastad med spårvagnar, bussar och andra fordon som färdats över vallgraven. Med åren har den blivit sliten och behöver ersättas med en ny och starkare konstruktion.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så ska så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och originaldetaljer bevaras.

Även om den bärande konstruktionen blir ny så ska så mycket som möjligt av brons nuvarande utseende och originaldetaljer bevaras.

– Tillsammans med en antikvarie har vi tagit reda på vilka specifika värden bron har och hur vi kan ta till vara dessa. Räcket från 1907 kommer exempelvis att sättas tillbaka och den karaktäristiska stålbalken på brons sidor får behålla sitt utseende, säger Ove Sikén, projektledare på trafikkontoret.

När den nya bron är klar kommer den att vara något bredare för att alla trafikslag ska kunna färdas på ett säkert sätt över bron.

I samband med att bron byts ut och kollektivtrafiken leds om genomförs också nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron.

Arbetet tillfälligt pausat
Arbetet med att renovera Vasabron är tillfälligt pausat. Anledningen är att trafikkontoret har hävt kontraktet med entreprenören på grund av kraftiga förseningar i projektet och att de inte har levererat enligt avtal.

Genom en hävning tar trafikkontoret kontroll över situationen och ser till att få bron klar.

Läs mer om hävningen här

Vasabron före renoveringen.

Vasabron efter renoveringen.

Det är fortsatt enkelt att ta sig fram i innerstaden

Trafiken som tidigare körde över Vasabron leds om över Viktoriabron. Gående och cyklister kan också använda Basarbron.

Det finns skyltar på plats som visar vad som gäller.

Spårvagn 2 och buss 19 leds om via Kungsportsplatsen och buss 16 och 25 över Viktoriabron. Aktuell information om kollektivtrafiken hittar du på Västtrafiks webbplats.

www.vasttrafik.se

Vasabron byggdes 1906-1907 i samband med Vasastadens tillkomst och befolkningsökningen kring förra sekelskiftet.

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafikgoteborg.nu kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. All trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Uppdaterad 28 februari 2018