Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten vid Göteborgs Centralstation, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.
Status: Förberedande arbeten pågår. Beräknas klart: 2026.

Kontakt

  • Karin Holmström
  • Projektledare Västlänken i staden
  • Telefonnummer: 031-368 24 22
  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig Västlänken i staden
  • Telefonnummer: 073-910 23 88

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Göteborgs Stads nyhetsrum

Ditt brev blir en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan blir ditt brev en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 27 mars 2018)