Så här kan Västlänkens station vid Centralen komma att se ut. Bron till höger är nya Hisingsbron.

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i Västlänken.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2026.
Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 29 juni 2018)