Göteborgs Stadstriennal

Göteborg står inför enorma och spännande förändringar. Därför är det avgörande att skapa kreativa samtal och fördjupningar kring stadsutveckling och föra en löpande dialog för att driva arbetet framåt. Göteborgs Stadstriennal 2015 (bilden ovan), 2018 och 2021 är ett forum för samtal och debatter kring de mest brännande stadsbyggnadsfrågorna. Stadstriennalen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

2017

Vi tar oss an nya arenor och utmaningar för att väcka större intresse för stadens utveckling. Under 2017 medverkade stadstriennalen i Jubileumspaviljongen under Kulturkalaset. Vi berättade bland annat om arbetet med Göteborgs arkitekturprogram, koncept och program för Göteborgs stadstriennal 2018 och 2021 samt projektet Jubileumsparken där nya metoder prövas.

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Göteborgs Stadstriennal har vuxit fram ur en förstudie inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Göteborgarnas egna idéer och önskan om fler bostäder, hållbar stadsbyggnad, upprustning av miljonprogrammen och framför allt större delaktighet och engagemang i hela stadens utveckling ledde till denna förstudie.

I förstudien undersöktes hur Göteborgs Stad kan möta göteborgarnas önskan och visa upp, bjuda in och prata ut om stadsbyggandet i Göteborg. Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling med lokal och global inspiration och ska fram till och med 2021 vara en internationell arena som visar upp stadsutvecklingen i hela Göteborg och involverar göteborgarna i utvecklingen.

Göteborgs Stadstriennal återkommer vart tredje år 2015, 2018 och 2021, men mellan dessa år hålls samtalet igång i mindre format.

Kontakt

Göteborgs Stadstriennal
Besöksadress: Köpmansgatan 20, Box 255, 403 17 Göteborg
Telefonnummer: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
Björn Siesjö
Stadsarkitekt
Ann Bergermark Rintala
Kommunikatör
Henrik Markhede
Arkitekt

2016

För att hålla samtalet vid liv under mellanåren medverkade vi 2016 vid Bok & Biblioteksmässan under temat Staden. Det blev ett lyckat arrangemang och en bra kombination med föredrag och stadsmodellen. Många besökte vår monter och föredragen var välbesökta.

Video: Höga hus – himmel eller helvete?

Älska eller hata? Höga hus engagerar de flesta. Just nu pågår arbetet med en antologi om höga hus. Några av skribenterna – författare, praktiker, akademiker och samhälldebattörer – diskuterar för och emot. Medverkande: Gabriella Olshammar, institutionen för kulturvård Göteborgs Universitet, redaktör för antologin om höga hus.

Alla föreläsningar från Göteborgs Stadstriennal 2016 finns samlade i en playlist på Youtube.

Playlist 2016 på Youtube

2015

Vi är mycket glada och tacksamma för allas deltagande och engagemang under Göteborgs Stadstriennal 2015! Det blev en bra början av en händelserik resa fram till och med 2021. Många inspirerande samtal kring stadsutveckling, boendeformer och gemensamma rum ägde rum i Kajskjul 113 under Stadstriennalens tre dygn 16-19 september 2015. Därtill kom workshops, utställningar, mingel och framträdanden.

Video: Akay om ”Kulturen och staden”

Staden är inte bara form, utan lika mycket innehåll. Kan kulturen göra staden begriplig och tillgänglig för fler? Konstnären Akay om hur man kan arbeta med det offentliga rummet i praktiken. Video från Göteborgs Stadstriennal 2015.

Alla föreläsningar från Göteborgs Stadstriennal 2015 finns samlade i en playlist på Youtube.

Alla föreläsningar från Göteborgs Stadstriennal 2015 finns samlade i en playlist på Youtube.

Playlist 2015 på Youtube

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju med stadsarkitekt Björn Siesjö

Nya bostäder

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.