Göteborgs Stadstriennal 2015 i Frihamnen.

Göteborgs Stadstriennal

Göteborg står inför enorma och spännande förändringar. Därför är det avgörande att skapa kreativa samtal och fördjupningar kring stadsutveckling och föra en löpande dialog för att driva arbetet framåt. Göteborgs Stadstriennal 2015 (bilden ovan), 2018 och 2021 är ett forum för samtal och debatter kring de mest brännande stadsbyggnadsfrågorna. Stadstriennalen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Göteborgs Stadstriennal har vuxit fram ur en förstudie inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Göteborgarnas egna idéer och önskan om fler bostäder, hållbar stadsbyggnad, upprustning av miljonprogrammen och framför allt större delaktighet och engagemang i hela stadens utveckling ledde till denna förstudie.

I förstudien undersöktes hur Göteborgs Stad kan möta göteborgarnas önskan och visa upp, bjuda in och prata ut om stadsbyggandet i Göteborg. Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling med lokal och global inspiration och ska fram till och med 2021 vara en internationell arena som visar upp stadsutvecklingen i hela Göteborg och involverar göteborgarna i utvecklingen.

Göteborgs Stadstriennal återkommer vart tredje år 2015, 2018 och 2021, men mellan dessa år hålls samtalet igång i mindre format.

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Alla jubileumssatsningar hittar du på www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar.

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju om framtidens Götebrog
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 februari 2018)