Huvudtalare är Jacob van Rijs, Kunlé Adeyemi och Lisa Diedrich.

Forum: Älvstaden

DRAKEN, JÄRNTORGET. Hur vi kan stärka Göteborgs största publika rum - Göta älv?
Avslutad

Genom arbetet med Älvstaden står Göteborg inför ett skifte i nyttjandet av Göta älv, inte bara som en farled utan också som ett potentiellt offentligt rum. Den pågående utvecklingen av Älvstaden ger nya kopplingar över älven, möjligheten finns att göra älven tillgänglig och rena älvlandskapets ekosystem och historiska lager kan återanvändas eller lyftas fram. Under eftermiddagen vill vi belysa och diskutera älven tillsammans.

13:00 Introduktion av Älven och dess kulturer/ekologier av dagens moderatorer Caroline och Per Johan Dahl.

13:15 Jobba med Älvstaden
Samtal om älvens potential som Göteborgs största offentliga rum. Lena ANdersson, VD Älvstranden Utveckling AB, Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör och professor Lisa Diedrich.

13:45 "Makoko Floating School" och "Waterfront Atlas". Föreläsning av Kunlé Adeyemi, NLÉ, Lagos. Denna del hålls på engelska.

14:30 Fika

15:00 MVRDV. Jacob can Rijs, grundare och partner av MVRDV om att arbeta vid och i vattenrum och hamnens historiska lager.

15:45 Panelsamtal med fokus på Älvens potentialer.

MEDVERKANDE

Moderator är Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium, tillsammans med Per Johan Dahl, lektor vid Lunds Universitet Institutionen för arkitektur och byggd miljö samt gästprofessor vid Lebanese American University School of Architecture and Design.

Kunlé Adeyemi arkitekt, designer och urban forskare från Lagos Nigeria. Han är grundare och ansvarig för NLÉ och undervisar bland annat på Harvard. Kunlé Adeyemi har bland annat genomfört ‘Makoko Floating School’, en innovativ flytande struktur placerad i mitt i centrala Lagos lagun.

Jacob van Rijs, arkitekt och stadsplanerare, är en av grundarna till det hyllade holländska arkitektkontoret MVRDV som arbetar i gränslandet mellan arkitektur och urbanism över hela världen. Jacob är också professor på tekniska universitetet i Berlin. MVRDV arbetar tillsammans med BSK arkitekter med omvandlingen av Magasin 113 i Frihamnen.

Lisa Diedrich har studerat arkitektur och stadsplanering i Paris, Marseillie och Stuttgart och landskapsarkitektur i Köpenhamn där hon också skrivit sin avhandling "site-specific design approaches in contemporary European harbour transformation". Hon arbetar idag som professor på Alnarp SLU där hon också leder forskningsplattformen SLU Urban Futures.

Lena Andersson, VD för Älvstranden utveckling AB
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad

FÖRANMÄLAN

Anmäl dig här.

PLATS

Draken, Järntorget.

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET

På Biograf Draken finns två rullplatser med plats för ledsagare. Ange i anmälan om det är ett specifikt behov. Rymlig toalett finns i anslutning till lokalen. Lokalen är utrustad med teleslinga.

Draken är beläget på Olof Palmes plats. Närmaste hållplats är Järntorget dit flera spårvagnar och bussar går. Undersök hur du enklast reser på västtrafik.se

SE FORUMET I EFTERHAND

Alla programpunkter under Forum: Älvstaden filmas och kommer att publiceras på www.stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen under oktober månad. Håll utkik!

MER INFORMATION

Forumet presenteras i samarbete med Älvstaden.

Publicerad 29 maj 2018 (Uppdaterad 21 september 2018)