Talare är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Forum: Gestaltad livsmiljö

DRAKEN, JÄRNTORGET. Att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.
Avslutad

I maj fattade riksdagen beslut om en ny politik för området gestaltad livsmiljö. Den nya politiken utgår från en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område som också innefattar bl a konst, historiska sammanhang och sociala värden. Med detta perspektiv som grund är det människans behov som blir utgångspunkten för hur livsmiljön utformas. I propositionen Gestaltad livsmiljö lyfts Röhsska museet i Göteborg fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet från 2018.

Med utgångspunkt i den nya politiken och dess bakgrund diskuterar vi vad perspektivet gestaltad livsmiljö kan betyda för oss i Göteborg och i Västsverige. Hur påverkar det invånarna och hur kan det stärka områdets aktörer och bransch?Genom nationella och internationella utblickar får vi ta del av hur gestaltad livsmiljö kan se ut omsatt i verkliga projekt, hur det kan påverka och göra skillnad ur ett socialt perspektiv. Vi får ta del av två intressanta och inspirerande stadsutvecklingsprojekt, dels från Malmö och det nyligen påbörjade Culture Casbah, dels från London och arbetet med att utveckla förorten Croydon.

13:15 Inledning och välkommen - Nina Due

13:30 Ny politik för gestaltad livsmiljö - Christer Larsson, regeringens utredare

14:00 Panelsamtal - Gestaltad livsmiljö ur ett Göteborgsperspektiv

14:45 Fika

15:15 Nationellt perspektiv - Culture Casbah, Petra Sörling VD, Rosengård Fastighets AB

15:45 How can planning policies and processes be redesigned around the role of citizens - Finn Williams, Public Practice, London

16:15 Kommentarer och avrundning - Mark Isitt och Nina Due

MEDVERKANDE

Nina Due, museichef Röhsska museet
Huvudtalare:
Christer Larsson, regeringens utredare av betänkandet Gestaltad livsmiljö och stadsbyggnadsdirektör i Malmö
Petra Sörling, VD för Rosengård Fastighets AB
Finn Williams, arkitekt och stadsplanerare, Co-Founder och VD för Public Practice, London
Paneldeltagare:
Anna Rosengren, kulturdirektör i Göteborgs Stad
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad
Ylva Gustafsson, regionutvecklare koncernkontoret Kultur, Västra Götalandsregionen
Moderator: Mark Isitt

Med reservation för ändringar 

FÖRANMÄLAN

Anmäl dig här.

PLATS

Draken, Järntorget.

SE FORUMET I EFTERHAND

Alla programpunkter under Forum: Gestaltad Livsmiljö filmas och kommer att publiceras på www.stadsutveckling.goteborg.se/stadstriennalen under oktober månad. Håll utkik!

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET

På Biograf Draken finns två rullplatser med plats för ledsagare. Ange i anmälan om det är ett specifikt behov. Rymlig toalett finns i anslutning till lokalen. Lokalen är utrustad med teleslinga.

Draken är beläget på Olof Palmes plats. Närmaste hållplats är Järntorget dit flera spårvagnar och bussar går. Undersök hur du enklast reser på www.västtrafik.se

Publicerad 30 maj 2018 (Uppdaterad 21 september 2018)