Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Göteborgs Stadstriennal 19–22 september 2018

Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg. Välkomna till samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops runt om i Göteborg, 19–22 september 2018.

Kontakt

  • Göteborgs Stadstriennal
  • Besöksadress: Köpmansgatan 20, Box 255, 403 17 Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 september 2018)