Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Göteborgs Stadstriennal 19–22 september 2018

Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg. Välkomna till samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops runt om i Göteborg, 19–22 september 2018.
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 september 2018)