Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Göteborgs Stadstriennal 19–22 september 2018

Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg. Välkomna till samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops runt om i Göteborg, 19–22 september 2018.

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Välkomna till Göteborgs Stadstriennal 19-22 september. Vi bjuder på samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops runt om i Göteborg. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla. Stadstriennalen är en plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad.  Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

Göteborgs Stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till 2021. Stadstriennalen inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Följ oss på facebook och instagram!

 

Programmet kommer att uppdateras. (Med reservation för förändringar).

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 september 2018)