Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Huvudtalare på Forum: Gestaltad livsmiljö är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Göteborgs Stadstriennal 19–22 september 2018

Ta plats i samtalet om framtidens Göteborg. Välkomna till samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops runt om i Göteborg, 19–22 september 2018.

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Välkomna till Göteborgs Stadstriennal 19-22 september. Vi bjuder på samtal, film, föreställningar, praktiskt byggande och workshops runt om i Göteborg. Allt är gratis och öppet för alla. Stadstriennalen är en plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad.  Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

Göteborgs Stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till 2021. Stadstriennalen inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Följ oss på facebook och instagram!

 

Programmet kommer att uppdateras. (Med reservation för förändringar).

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 september 2018)