Så här ska staden växa

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden.
2017
Image for Infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet igång

Infrastrukturprojekt inom Västsvenska paketet igång

För att leva upp till en attraktiv och växande region krävs ett utbyggt och pålitligt transportsystem. Fram till år 2028 genomförs därför en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, det så kallade Västsvenska paketet.

Västsvenska Paketet

2017
Image for Planering av Linbana

Planering av Linbana

Snart får vi göteborgare ett nytt sätt att ta oss över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 ska en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen vara på plats. Du kan se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar bara några minuter att resa över älven. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.

Linbana

2017
Image for Hisingsbron byggs

Hisingsbron byggs

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron

2017
Image for Planering av Frihamnen

Planering av Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Frihamnen

2017
Image for Byggnation av Gamlestaden pågår

Byggnation av Gamlestaden pågår

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer att fördubbla sitt invånarantal fram till 2035.

Gamlestaden

2017
Image for Vidareutveckling av Jubileumsparken

Vidareutveckling av Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut kan göteborgarna ta del av många olika aktiviteter i Jubileumsparken i Frihamnen. Svettas i den allmänna bastun, lär dig segla i seglarskolan, svalka dig i bassängen och häng på playan.

Jubileumsparken

2017
Image for Detaljplaner pågår

Detaljplaner pågår

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet

2017
Image for Stadsutvecklingsprogram tas fram för ett Lindholmen i stark utveckling

Stadsutvecklingsprogram tas fram för ett Lindholmen i stark utveckling

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i området Lindholmen. Här är det möjligt för boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Lindholmen

2017
Image for Byggstart för Lindholmshamnen

Byggstart för Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

2017
Image for Planering av Karlavagnsplatsen

Planering av Karlavagnsplatsen

Karlavagnsstaden på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp, karlavagnstornet som väntas stå klar 2021.

Karlavagnsplatsen

2017
Image for Planering av Heden påbörjas

Planering av Heden påbörjas

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig - framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än idag.

Heden

2017
Image for Upprustning av Selma Stad

Upprustning av Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan det byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med 800 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Selma Stad

2017
Image for Upprustning av Opaltorget

Upprustning av Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Opaltorget

2017
Image for Byggande av Lillhagsparken är igång

Byggande av Lillhagsparken är igång

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr var förknippat med psykiskt sjuka människor, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo.

Lillhagsparken

2017
Image for Planering pågår av Korsvägenområdet

Planering pågår av Korsvägenområdet

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.

Korsvägenområdet

2017
Image for Påbörjad byggnation av Skeppsbron

Påbörjad byggnation av Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.

Skeppsbron

2018
Image for Första spadtaget för Västlänken

Första spadtaget för Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Västlänken

2018
Image for Byggstart för Masthuggskajen

Byggstart för Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Masthuggskajen

2018
Image for Byggstart för Södra Älvstranden

Byggstart för Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Södra Älvstranden

2018
Image for Ringön ska utvecklas i egen takt

Ringön ska utvecklas i egen takt

Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan satt.

Ringön

2019
Image for Lillhagsparken färdigbyggd

Lillhagsparken färdigbyggd

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr var förknippat med psykiskt sjuka människor, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo.

Lillhagsparken

2020
Image for Byggstart Backaplan etapp 2

Byggstart Backaplan etapp 2

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Backaplan

2021
Image for Linbanan beräknas vara i bruk

Linbanan beräknas vara i bruk

Snart får vi göteborgare ett nytt sätt att ta oss över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 ska en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen vara på plats. Du kan se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar bara några minuter att resa över älven. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.

Linbana

2021
Image for Hisingsbron invigs

Hisingsbron invigs

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron

2021
Image for Karlatornet planeras att vara inflyttningsklart

Karlatornet planeras att vara inflyttningsklart

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 650 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.

Karlavagnsplatsen

2021
Image for Omvandlingen av Gullbergsvass påbörjas

Omvandlingen av Gullbergsvass påbörjas

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många att arbeta. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

Gullbergsvass

2021
Image for Första etappen av Jubileumsparken är klar

Första etappen av Jubileumsparken är klar

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut kan göteborgarna ta del av många olika aktiviteter i Jubileumsparken i Frihamnen. Svettas i den allmänna bastun, lär dig segla i seglarskolan, svalka dig i bassängen och häng på playan.

Jubileumsparken

2021
Image for Nya Hovås utbyggt

Nya Hovås utbyggt

Nya Hovås växer fram utifrån invånarnas önskemål. Det som bland annat gör Nya Hovås så speciellt är att en aktör tar ett helhetsgrepp för all handel och service i området. Styrkan ligger i att kunna sätta samman en handplockad blandning av bostäder, butiker, kontor och andra verksamheter.

Nya Hovås

2022
Image for Lindholmshamnen beräknas klar

Lindholmshamnen beräknas klar

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

Lindholmshamnen

2023
Image for Selma Stad står klart

Selma Stad står klart

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan det byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med 800 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Selma Stad

2023
Image for Opaltorget färdigställt

Opaltorget färdigställt

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Opaltorget

2024
Image for Karlavagnsplatsen färdigbyggd

Karlavagnsplatsen färdigbyggd

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp, Karlavagnstornet ska stå klart 2021.

Karlastaden

2025
Image for Färdigbyggt på Skeppsbron

Färdigbyggt på Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.

Skeppsbron

2026
Image for Västlänken öppnar

Västlänken öppnar

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Västlänken

2026
Image for Delar av Korsvägenområdet planeras klart

Delar av Korsvägenområdet planeras klart

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.

Korsvägenområdet

2027
Image for Utbyggt i Masthuggskajen

Utbyggt i Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Masthuggskajen

2027
Image for Södra Älvstranden färdigbyggt

Södra Älvstranden färdigbyggt

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Södra Älvstranden

2028
Image for Västsvenska Paketet - infrastruktur färdigställt

Västsvenska Paketet - infrastruktur färdigställt

För att leva upp till en attraktiv och växande region krävs ett utbyggt och pålitligt transportsystem. Fram till år 2028 genomförs därför en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, det så kallade Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet

2035
Image for Backaplan utbyggt

Backaplan utbyggt

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Backaplan

2035
Image for Centralenområdet beräknas klart

Centralenområdet beräknas klart

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet

2035
Image for Frihamnen beräknas klart

Frihamnen beräknas klart

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Frihamnen

2035
Image for Gamlestaden beräknas klart

Gamlestaden beräknas klart

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer att fördubbla sitt invånarantal fram till 2035.

Gamlestaden

2050
Image for Gullbergsvass utbyggt

Gullbergsvass utbyggt

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många att arbeta. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

Gullbergsvass