Hisingsbron, som byggs just nu, är en del av Västsvenska paketet.

Hisingsbron, som byggs just nu, är en del av Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet

För att leva upp till en attraktiv och växande region krävs ett utbyggt och pålitligt transportsystem. Fram till år 2028 genomförs därför en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, det så kallade Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas.  Det ingår ett flertal projekt som byggs och utvecklas av Trafikverket, i samarbete med Göteborgs Stad och Västtrafik. Det finns större projekt som Hisingsbron och Västlänken, men även mindre som busskörfält längs infarterna till Göteborg.

Transportsystemet måste effektiviseras när Göteborg utvecklas till en storstad. Dessa insatser ska inte bara klara dagens behov, utan också morgondagens. Därför genomförs en rad infrastruktursatsningar som ska förenkla din vardag till och från jobbet, skolan eller till en trevlig mötesplats. 

Det ska bli både enklare och trevligare att kombinera olika färdsätt såsom att ta sig fram till fots eller cykel.

Det ska bli både enklare och trevligare att kombinera olika färdsätt såsom att ta sig fram till fots eller cykel.

När pendeltågtunneln Västlänken under Göteborg är färdigbyggd 2026 kommer det att finnas tre nya tågstationer i de centrala delarna av Göteborg, (Centralen, Haga och Korsvägen).  Vid den tidpunkten beräknas ungefär 100 000 människor bo inom gång- eller cykelavstånd från någon av dessa stationer. Likaså beräknas 130 000 människor då ha en arbetsplats nära en pendeltågstation inne i centrala Göteborg.

Västsvenska Paketet

Projekt i Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Publicerad 6 februari 2018 (Uppdaterad 26 juni 2018)