Avenyns vardagliga högtidlighet

Avenyns gestaltning ska spegla en gata som är utformad som ett upplevelsestråk. En gata som är för fotgängare med fokus på vistelse, stadsliv, handel, aktiviteter, upplevelser och restaurangbesök. Vi har med detta tävlingsbidrag försökt kombinera det enkla med det unika, det vardagliga med det högtidliga. Avenyn blir en klassisk stilfull gata och ges samtidigt en samtida och platsspecifik gestaltning.

– Texten ovan är den inledande beskrivningen från det tävlande teamet.

Se de andra förslagen för Avenyn och Götaplatsen

Det finns tre andra tävlingsförslag om hur Avenyns och Götaplatsens framtid ska utformas.

Publicerad 16 augusti 2022 (Uppdaterad 19 augusti 2022)