Så här ska staden växa under 2018–2050

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden.
2018
Image for Selma Stad: Byggande pågår

Selma Stad: Byggande pågår

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan det byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1000 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Selma Stad

2018
Image for Brunnsparken rustas upp

Brunnsparken rustas upp

Förslag på kort sikt (2018-2021) är att förtydliga stråk och funktioner, förbättra tillgängligheten och ljudmiljön. Skapa mer ljus och utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande.

Centralenområdet

Brunnsparken

2018
Image for Centralenområdet: arbete med detaljplaner pågår

Centralenområdet: arbete med detaljplaner pågår

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet

Älvstaden

2018
Image for Göteborgs Stadslinbana - planering pågår

Göteborgs Stadslinbana - planering pågår

Det planeras för en linbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar bara några minuter att resa över älven. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.

Göteborgs Stadslinbana

2018
Image for Karlavagnsplatsen börjar byggas

Karlavagnsplatsen börjar byggas

Karlavagnsstaden på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp, karlavagnstornet som väntas stå klar 2021.

Karlavagnsplatsen

Lindholmen

2018
Image for Opaltorget: byggande pågår

Opaltorget: byggande pågår

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Opaltorget

2018
Image for Hisingsbron: bygge pågår

Hisingsbron: bygge pågår

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron

Göteborg 400 år

2018
Image for Evenemangsområdet utvecklas

Evenemangsområdet utvecklas

Med arenorna placerade norr om Valhallagatan mellan Burgårdsparken och Mölndalsån är det möjligt att utveckla de ytor där nuvarande sporthallar, Valhallabadet och Scandinavium ligger. Till exempel med handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, kontor och bostäder.

Västlänken

Liseberg

Korsvägenområdet

Evenemangsområdet

2018
Image for Flunsåsstråket rustas upp

Flunsåsstråket rustas upp

Våren 2018 ersätts den gamla grusplanen med en konstgräsplan. Hösten 2018 börjar större delen av Fjärdingsparken att rustas upp med bland annat nya mötesplatser, odlingslotter, lekredskap och gång- och cykelvägar.

Backaplan

Lundby

Flunsåsstråket

2018
Image for Frihamnen: planering pågår

Frihamnen: planering pågår

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden. I väntan på att Frihamnen ska byggas ut kan göteborgarna ta del av många olika aktiviteter i Jubileumsparken i Frihamnen.

Frihamnen

Jubileumsparken

Älvstaden

2018
Image for Gamlestaden: bygge pågår

Gamlestaden: bygge pågår

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer att fördubbla sitt invånarantal fram till 2035.

Gamlestaden

2018
Image for 7 000 extra bostäder fram till 2021 – planering och byggande pågår

7 000 extra bostäder fram till 2021 – planering och byggande pågår

Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021.

Bostad2021

Göteborg 400 år

2018
Image for Byggande pågår av Nya Hovås

Byggande pågår av Nya Hovås

Nya Hovås växer fram utifrån invånarnas önskemål. Det som bland annat gör Nya Hovås så speciellt är att en aktör tar ett helhetsgrepp för all handel och service i området. Styrkan ligger i att kunna sätta samman en handplockad blandning av bostäder, butiker, kontor och andra verksamheter.

Nya Hovås

2018
Image for Gårda vårdas och utvecklas

Gårda vårdas och utvecklas

Det finns bara delar kvar av landshövdingehusen och de ska vårdas och bevaras. I den norra delen, vid Venusgatan och Ullevigatan, tas detaljplaner fram för nya kontorshus och inom Evenemangsområdet, som ligger granne med Gårda, tittar staden på möjligheter för en ny arena.

Gårda

Heden

Korsvägenområdet

Liseberg

Evenemangsområdet

2018
Image for Planering av Heden påbörjas

Planering av Heden påbörjas

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig - framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än idag.

Heden

2018
Image for Vidareutveckling av Jubileumsparken

Vidareutveckling av Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut kan göteborgarna ta del av många olika aktiviteter i Jubileumsparken i Frihamnen. Svettas i den allmänna bastun, lär dig segla i seglarskolan, svalka dig i bassängen och häng på playan.

Jubileumsparken

2018
Image for Korsvägenområdet: planering pågår

Korsvägenområdet: planering pågår

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.

Korsvägenområdet

2018
Image for Lindholmen: arbete med program pågår

Lindholmen: arbete med program pågår

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i området Lindholmen. Här är det möjligt för boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Lindholmen

Karlavagnsplatsen

Lindholmshamnen

Älvstaden

2018
Image for Lindholmshamnen: bygge pågår

Lindholmshamnen: bygge pågår

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

Lindholmshamnen

Lindholmen

Älvstaden

2018
Image for Masthuggskajen börjar byggas

Masthuggskajen börjar byggas

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Masthuggskajen

Södra Älvstranden

Älvstaden

2018
Image for Ringön ska utvecklas i egen takt

Ringön ska utvecklas i egen takt

Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan satt.

Ringön

2018
Image for Skeppsbron: bygge pågår

Skeppsbron: bygge pågår

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.

Skeppsbron

Södra Älvstranden

Älvstaden

2018
Image for Södra Älvstranden - byggande pågår

Södra Älvstranden - byggande pågår

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Södra Älvstranden

2018
Image for Västlänken börjar byggas

Västlänken börjar byggas

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Västlänken

2019
Image for Lillhagsparken klar

Lillhagsparken klar

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr var förknippat med psykiskt sjuka människor, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo.

Lillhagsparken

2020
Image for Backaplan (etapp 2) börjar byggas

Backaplan (etapp 2) börjar byggas

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Backaplan

Älvstaden

2021
Image for Bostad2021 - 7000 extra bostäder ska vara klara

Bostad2021 - 7000 extra bostäder ska vara klara

Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021.

Bostad2021

Göteborg 400 år

2021

Göteborg fyller 400 år

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Tillsammans ska vi göra Göteborg till en ännu bättre stad. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Genom jubileumsarbetet blir göteborgarnas idéer och förslag en del av stadens utveckling.

Göteborg 400 år

2021
Image for Hisingsbron invigs

Hisingsbron invigs

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron

Göteborg 400 år

2021
Image for Jubileumsparken invigs

Jubileumsparken invigs

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut kan göteborgarna ta del av många olika aktiviteter i Jubileumsparken i Frihamnen. Svettas i den allmänna bastun, lär dig segla i seglarskolan, svalka dig i bassängen och häng på playan.

Jubileumsparken

Frihamnen

Älvstaden

2021
Image for Karlatornet klart för inflyttning

Karlatornet klart för inflyttning

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 650 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.

Karlavagnsplatsen

Lindholmen

Älvstaden

2021
Image for Linbanan invigs

Linbanan invigs

Lagom till 400-årsjubileet 2021 ska en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen vara på plats. Det blir en snabb och smidig resa som tar dig över älven på bara några minuter. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.

Linbana

Göteborg 400 år

2022
Image for Lindholmshamnen klar

Lindholmshamnen klar

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

Lindholmshamnen

2021
Image for Nya Hovås klart

Nya Hovås klart

Nya Hovås växer fram utifrån invånarnas önskemål. Det som bland annat gör Nya Hovås så speciellt är att en aktör tar ett helhetsgrepp för all handel och service i området. Styrkan ligger i att kunna sätta samman en handplockad blandning av bostäder, butiker, kontor och andra verksamheter.

Nya Hovås

2023
Image for Opaltorget klart

Opaltorget klart

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Opaltorget

2023
Image for Selma Stad klart

Selma Stad klart

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan det byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med 800 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Selma Stad

2024
Image for Karlavagnsplatsen klar

Karlavagnsplatsen klar

Karlavagnsplatsen på Lindholmen kommer att vara en välintegrerad stadsdel som är hållbar i såväl ekologisk, ekonomisk och social bemärkelse som lever hela dygnet, alla dagar och här kommer dessutom nordens högsta byggnad att sticka upp, Karlavagnstornet ska stå klart 2021.

Karlavagnsplatsen

Lindholmen

Älvstaden

2025
Image for Gullbergsvass: utvecklingen startar

Gullbergsvass: utvecklingen startar

I Gullbergsvass planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många att arbeta. Området byggs ut främst efter 2025, och beräknas vara klart runt 2050.

Gullbergsvass

Älvstaden

2025
Image for Skeppsbron klar

Skeppsbron klar

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.

Skeppsbron

Södra Älvstranden

Älvstaden

2026
Image for Västlänken öppnar

Västlänken öppnar

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Västlänken

2026
Image for Delar av Korsvägenområdet klart

Delar av Korsvägenområdet klart

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.

Korsvägenområdet

2027
Image for Masthuggskajen klar

Masthuggskajen klar

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Masthuggskajen

Södra Älvstranden

Älvstaden

2027
Image for Södra Älvstranden klar

Södra Älvstranden klar

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Södra Älvstranden

Masthuggskajen

Skeppsbron

Älvstaden

2028

Västsvenska paketet klart

Västsvenska paketet, som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen, är klart. Samarbetsparter i arbetet med paketet är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Halland, Trafikverket och Västtrafik.

Västsvenska paketet

Västlänken

Hisingsbron

2035
Image for Backaplan klart

Backaplan klart

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum.

Backaplan

Älvstaden

2035
Image for Centralenområdet klart

Centralenområdet klart

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet

Älvstaden

2035
Image for Frihamnen klar

Frihamnen klar

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Frihamnen

Älvstaden

2035
Image for Gamlestaden klart

Gamlestaden klart

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer att fördubbla sitt invånarantal fram till 2035.

Gamlestaden

2050
Image for Gullbergsvass klart

Gullbergsvass klart

I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många att arbeta. Området byggs ut främst efter 2025 och ska vara klart runt 2050.

Gullbergsvass

Älvstaden

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel.”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju om framtidens Göteborg

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten