Så här ska staden växa under 2019–2050

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden.
Upprustningen beräknas vara klar våren 2020
Image for Brunnsparken

Brunnsparken

Förslag på kort sikt (2018-2021) är att förtydliga stråk och funktioner, förbättra tillgängligheten och ljudmiljön. Skapa mer ljus och utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande. Förberedelser för upprustning av Brunnsparken beräknas påbörjas första kvartalet 2019.

Centralenområdet

Brunnsparken

Arbete pågår. Beräknas klart 2019/2020.
Image for Flunsåsstråket

Flunsåsstråket

Under 2019 börjar en ny konstgräsplan byggas, som en del av nya Flunsåsstråket. För att ge plats för planen har 30 träd tagits ned. Nya träd och buskar kommer att planteras i den intilliggande parken. Flunsåsstråket i Lundby är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. De närmaste åren uppgraderas stråket med ny förskola, fotbollsplan med konstgräs och en stadsdelspark med plats för odling, lek, aktivitet och avkoppling.

Backaplan

Flunsåsstråket

Byggande pågår. Beräknas klart 2019.
Image for Lillhagsparken

Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att omvandlas till en grön och attraktiv plats att bo i.

Lillhagsparken

Planering pågår. Beräknas klart 2020/2021
Image for Fixfabriken

Fixfabriken

Nu planeras det för cirka 1000 nya lägenheter på den gamla fabriksmarken varav 250 av dessa är inom bostadssatsningen BoStad2021. För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke i Kungsladugård/Sandarna. Utöver de planerade bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och bostäder med särskild service. Inom området finns även planer för en ny idrottshall med inriktning på gymnastik. Det blir fortfarande möjligt att utöva bollsport i Sannaparken.

Fixfabriken

Byggande pågår. Färdigställs mellan 2020-2025
Image for Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn har ett antal stora projekt som ska vara färdigställda i närtid. Den nya hamnen i Arendal kommer att vara färdig 2025, en farledsfördjupning ska göras för att större fartyg ska kunna komma in till kaj. I Vadhav bygger Göteborgs Hamn tillsammans med Trafikverket en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år, denna ska vara klar 2020.

Göteborgs Hamn

2021

Göteborg fyller 400 år

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Tillsammans ska vi göra Göteborg till en ännu bättre stad. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Genom jubileumsarbetet blir göteborgarnas idéer och förslag en del av stadens utveckling.

Göteborg 400 år

2021
Image for Jubileumsparken invigs

Jubileumsparken invigs

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut kan göteborgarna ta del av många olika aktiviteter i Jubileumsparken i Frihamnen. Svettas i den allmänna bastun, lär dig segla i seglarskolan, svalka dig i bassängen och häng på playan.

Jubileumsparken

Frihamnen

Älvstaden

Byggande pågår. Beräknas klart 2021.
Image for Bostad2021

Bostad2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021, som ska ge 7 000 nya bostäder utöver ordinarie produktion.

BoStad2021

Upprustning planeras. Beräknas klar 2021.
Image for Färjenäsparken

Färjenäsparken

Mellan Eriksberg och Älvsborgsbron ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Med sikte på 2021 fortsätter vi att utveckla parken, till en unik stadspark som möter älven. I augusti 2019 invigdes det nya utegymmet i parken.

Färjenäsparken

Upprustning pågår. Beräknas klart 2021.
Image for Slottsskogsvallens entrépark

Slottsskogsvallens entrépark

I takt med att Göteborg växer får Slottsskogsvallens entrépark en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken med tillhörande skogskullar ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.

Slottsskogsvallens entrépark

Planering pågår. Beräknas klart 2021.
Image for Kulturhuset i Bergsjön

Kulturhuset i Bergsjön

Det nya kulturhuset, kulturkorgen, ska bli ett landmärke för hela Bergsjön. Kulturhuset ska locka göteborgare från hela staden och komplettera det övriga kulturut­budet. Preliminär byggstart blir under 2019 och huset väntas stå klart under 2021.

Bergsjön

Byggande pågår. Beräknas klart 2021.
Image for E45 Lilla Bommen - Marieholm

E45 Lilla Bommen - Marieholm

Europaväg 45 byggs om mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg. Sträckan anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse, utbyggnaden av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

E45 Lilla Bommen – Marieholm

Planering pågår. Beräknas klart 2021–2023.
Image for Liseberg

Liseberg

Liseberg ska expandera med en inomhusvattenpark och ett hotell med 450 rum. Det planeras också för restauranger, takbistro samt mindre konferensmöjligheter. Hotellet ska vara en integrerad del av Lisebergsparken dit alla är välkomna – oavsett om du är hotellgäst eller inte; oavsett om du är göteborgare eller bara på besök. De båda anläggningarna ska byggas på det område som idag är parkeringsplats vid nöjesparkens södra entré. Tanken är att kunna ta emot de första gästerna någon gång mellan 2021 och 2023.

Liseberg

Byggande pågår. Beräknas klar 2021.
Image for Hisingsbron

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron

Göteborg 400 år

Byggande pågår. Beräknas klart 2021.
Image for Karlatornet klart för inflyttning 2022

Karlatornet klart för inflyttning 2022

Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 650 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.

Karlastaden

Lindholmen

Älvstaden

Byggande pågår. Beräknas klart 2021
Image for Nya Hovås

Nya Hovås

Nya Hovås växer fram utifrån invånarnas önskemål. Det som bland annat gör Nya Hovås så speciellt är att en aktör tar ett helhetsgrepp för all handel och service i området. Styrkan ligger i att kunna sätta samman en handplockad blandning av bostäder, butiker, kontor och andra verksamheter.

Nya Hovås

Byggande pågår. Beräknas klart 2021.
Image for Sisjön

Sisjön

I Sisjödal är byggnationen av sammanlagt cirka 500 bostäder redan igång. De nya bostäderna placeras på obebyggd, kuperad skogsmark. Den första inflyttningen beräknas ske under hösten 2019 och området står klart cirka 2021.

Sisjön

Planering pågår. Beräknas klart 2022.
Image for Järnbrottsmotet

Järnbrottsmotet

Området runt Järnbrottsmotet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. Dels för utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. För här kan det både byggas nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå.

Järnbrottsmotet

Byggande pågår. Beräknas klart 2022.
Image for Lindholmshamnen

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

Lindholmshamnen

Lindholmen

Älvstaden

Planering pågår. Beräknas klart 2022.
Image for Majvallen

Majvallen

Med utgångspunkt i ett Göteborgsförslag som initierades av Azalea BK och Göteborgs FF, ska Göteborgs Stad titta på hur Majvallen kan utvecklas som idrottsområde. Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar just nu med att sammanställa resultatet av dialogen. Förvaltningen ska ta fram ett förslag på hur Majvallen kan utvecklas och hur mycket pengar som skulle behövas för detta. Det är sedan idrotts- och föreningsnämnden och Göteborgs Stads kommunfullmäktige som beslutar vad som är möjligt på Majvallen de kommande åren. Det är alltså inget bestämt eller några pengar avsatta i dagsläget.

Majvallen

Planering pågår. Beräknas klart 2022.
Image for Pumpgatan

Pumpgatan

Ett innovationscentrum, hållplats för färja i kollektivtrafik, flera restauranger, en skola och ordentligt med kontor – allt samsas i detaljplanen för Pumpgatan på Lindholmen. Det första kontorshuset ut mot Lindholmsallén förväntas vara klart i januari 2020. Två år senare kan den här vyn vara verklighet med kontorsbyggnader på mellan nio och fjorton våningar, ett design- och besökscentrum i sex våningar och ett elva våningar högt hotell.

Pumpgatan

Byggande pågår. Beräknas klart 2023.
Image for Selma Stad

Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan det byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1000 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv. Nu pågår byggande av parkstråk och stadsdels/handelshus.

Selma Stad

Planering pågår.
Image for Göteborgs Stadslinbana

Göteborgs Stadslinbana

Det planeras för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det kommer att ta cirka 12 minuter att ta sig från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.

Göteborgs Stadslinbana

Byggande pågår. Beräknas klart 2025.
Image for Opaltorget

Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Opaltorget

Byggande pågår. Beräknas klart 2025.
Gamlestaden - på väg in  i framtiden

Gamlestaden - på väg in i framtiden

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer att fördubbla sitt invånarantal.

Gamlestaden

Planering pågår. Beräknas klart 2025.
Image for Inom Vallgraven 12

Inom Vallgraven 12

När Göteborgs befolkning växer kan vi får ännu mer stadsliv i centrum. Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

Inom Vallgraven 12

Planering pågår. Beräknas klart 2025.
Image for Nordöstra Högsbo/Södra Änggården

Nordöstra Högsbo/Södra Änggården

I ett fint läge nedanför Änggårdsbergen ligger Högsbo industriområde. Idag domineras det av kontor och gamla industrier. I morgon kan området se helt annorlunda ut när bostadsområdet Södra Änggården växer upp – en blandstad med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser och service.

Nordöstra Högsbo/Södra Änggården

Planering pågår. Beräknas klart tidigast 2025.
Image for Skanstorget

Skanstorget

Vinnare av markanvisningstävlingen blev förslaget Haga hjärta Linné från Ernst Rosén AB. Totalt kom det in 4 293 röster varav 1803 röstade på det vinnande förslaget. Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret. Här säkerställs att förslaget kan verkställas och att det byggs enligt den plan- och bygglag som finns i Sverige. Förhandlingar kommer även ske mellan fastighetskontoret och Ernst Rosén AB för att få fram avtal kopplade till markförsäljningen. Det är svårt att säga när eventuella bostäder kan vara klara (det beror på hur processen fortskrider), men tidigast 2025.

Skanstorget

Byggande pågår. Beräknas klart 2025.
Image for Skeppsbron

Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.

Skeppsbron

Södra Älvstranden

Älvstaden

Byggande pågår. Beräknas klart 2026.
Image for Västlänken

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Västlänken

Byggande pågår. Beräknas klart 2026.
Image for Korsvägen

Korsvägen

Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken samtidigt som även hela området utvecklas.

Korsvägenområdet

Planering pågår. Beräknas klart 2026.
Image for Haga Station

Haga Station

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Haga

Byggande pågår. Beräknas klart 2026.
Image for Östra Kålltorp

Östra Kålltorp

Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.

Östra Kålltorp

Planering pågår. Beräknas klart 2027.
Image for Evenemangsområdet

Evenemangsområdet

Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet.

Västlänken

Liseberg

Korsvägenområdet

Evenemangsområdet

Första spadtag september 2019 - Beräknas klart 2027.
Image for Masthuggskajen

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Masthuggskajen

Södra Älvstranden

Älvstaden

Planering pågår. Beräknas klart 2029
Image for Skra Bro

Skra Bro

Skra Bro i Björlanda ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I nära anslutning till det planerade torget i finns plats för cirka 600 bostäder samt ett generationsboende. Runt årsskiftet tas beslut om planen går vidare för antagande.

Skra Bro

Planering pågår. Beräknas klart 2025.
Image for Sahlgrenska och  Medicinareberget

Sahlgrenska och Medicinareberget

Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.

Sahlgrenska och Medicinareberget

Planering pågår. Beräknas klart 2035.
Image for Backaplan

Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum.

Backaplan

Älvstaden

2035
Image for Centralenområdet klart

Centralenområdet klart

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet

Älvstaden

Planering pågår. Beräknas klart 2040.
Image for Frihamnen

Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Frihamnen

Älvstaden

Planering pågår. Beräknas klart 2050.
Image for Gullbergsvass klart

Gullbergsvass klart

I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många att arbeta. Området byggs ut främst efter 2025 och ska vara klart runt 2050.

Gullbergsvass

Älvstaden

Planering pågår. Beräknas färdigställt 2050.
Image for Dag Hammarskjöldsleden

Dag Hammarskjöldsleden

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled, men i framtiden kan den bli en stadsgata med plats för bostäder, handel, kontor och service. Det är i alla fall den politiska viljan när staden tittar på möjligheten att utveckla trafikleden.

Dag Hammarskjöldsleden

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel.”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju om framtidens Göteborg