Lånecyklar och elbussen på linje 55 är viktiga delar i Göteborgs omställning till en mer hållbar trafik och mobilitet.

Lånecyklar och elbussen på linje 55 är viktiga delar i Göteborgs omställning till en mer hållbar trafik och mobilitet.

Hållbar trafik och mobilitet

Befolkningen i och runt Göteborg växer snabbt och staden förtätas. Det innebär att allt fler resenärer och transporter trängs om utrymmet. För att skapa långsiktigt bättre framkomlighet, goda stadsmiljöer och minska trafikens påverkan på vår miljö och hälsa byggs infrastruktur, kollektivtrafik och cykelbanor ut. Och genom utvecklingen av elfordon ihop med ökad digitalisering och automatisering kan trafiken bli smartare.
Publicerad 14 februari 2018 (Uppdaterad 26 februari 2019)