Därför enkelriktas Götatunneln

Från och med måndagen den 25 juni och 25 veckor framåt går det inte att köra genom Götatunneln från Järntorget mot Centralen. Det blir då endast möjligt att köra västerut genom tunneln.

Västlänken kommer att passera över Götatunneln på två ställen. Vid dessa ställen måste taket på Götatunneln förstärkas för att klara belastningen av tågtunneln ovanifrån.

När Götatunneln byggdes förbereddes den för att klara tyngden av Västlänken på de ställen tågtunneln var tänkt att passera. Men under den fortsatta planeringen av Västlänken ändrades dragningen. Passagerna ligger nu på andra ställen och vid Kanaltorget och Otterhällan måste nya förstärkningar av Götatunneln göras.

Arbetet vid Otterhällan sker inifrån tunneln i de båda rören, ett i taget. Under arbetet kommer ett tunnelrör vara öppet åt gången. Trafiken kan inte vara dubbelriktad i ett tunnelrör av säkerhetsskäl, så därför kommer den enbart vara öppen för trafik i västlig riktning mot Järntorget.

Trafiken kan inte vara dubbelriktad i ett tunnelrör av säkerhetsskäl, så därför kommer den enbart vara öppen för trafik i västlig riktning mot Järntorget.

Nya Stadstjänarebron färdigställs

Samtidigt passar projekt Hisingsbron på att bygga den nya Stadstjänarebron över E45 vid Stadstjänaregatan som är en naturlig fortsättning på den nya Hisingsbron. Tack vare enkelriktningen av Götatunneln får man tillträde till en så stor yta att man kan färdigställa hela Stadstjänarebron under hösten. Bron blir då klar ett år tidigare jämfört med den ursprungliga tidsplanen.

– När det är klart någon gång i vinter kan trafiken öppnas mellan Södra och Norra Sjöfarten redan i vår, vilket underlättar och avlastar för trafiken i byggskedet, säger Robert Landström till www.vastsvenskapaketet.se.

Många byggen pågår samtidigt

Österut ansluter Stadstjänarebron direkt till Gullbergstunneln, den tunnel som bildas när E45 sänks och staden bygger hus ovanpå. Det är många byggen att ta hänsyn till i området. Projekt Västlänken, nedsänkningen av E45, bygget av Platinan samt Regionens hus pågår parallellt med bygget av Hisingsbron.

Projekt Västlänken, nedsänkningen av E45, bygget av Platinan samt Regionens hus pågår parallellt med bygget av Hisingsbron.

Trafik Göteborg finns information om hur du som trafikant påverkas av Götatunnelns enkelriktning.

Publicerad 20 juni 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)