Göteborgs stadsplanering visas på amerikansk tv

I augusti fick stadsbyggnadskontoret besök av det amerikanska tv-programmet ”Sustainable Energy” på nyhetskanalen CNBC. I ett kommande inslag ska de nämligen berätta om Göteborgs Stads arbete med att stadsplanera för självkörande fordon.

Hur kommer stadsmiljön att förändras när allt fler fordon blir självkörande? 2017 startade ett projekt på stadsbyggnadskontoret som ska försöka besvara den här typen av frågor genom att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktigt hållbar stadsplanering.

Enligt stadsbyggnadskontoret är projektet det första i sitt slag i hela världen, och det har väckt uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Bland annat från den amerikanska nyhetskanalen CNBC, som i augusti var på plats för att göra ett inslag som dels handlar om projektet med stadsplanering för självkörande fordon, dels om hur stadsbyggnationen använder digitala verktyg som 3D-visualisering.  

Inslaget sändes i CNBC:s program ”Sustainable Energy” den 13 september.

Publicerad 17 september 2018 (Uppdaterad 20 september 2018)