Tyck till och påverka

För att kunna planera för en stad som är flexibel och passar så många som möjligt är din kunskap och dina tankar viktiga. Inom stadsutveckling finns chans att påverka i olika skeden.

I planprocessen finns möjlighet för dig som invånare att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna.

När projekten är öppna för synpunkter publiceras de på Plan- och byggprojekt. Där kan du läsa handlingar och underlag för detaljplanen – och där kan du också lämna dina synpunkter.

Ibland hålls också medborgardialoger. Då har du som medborgare möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

Om det pågår någon medborgardialog inom stadsutveckling just nu, så visas de nedan.

Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 7 juni 2021)