Som medborgare kan du vara med och påverka stadsutvecklingen - låt din röst räknas.

Illustration i grönt och rosa som i 12 steg visar hur Göteborg planerar och bygger stad.

Så ser stadsutvecklingsprocessen ut från översiktsplanering till färdiga stadsutvecklingsprojekt. Det är i stegen samråd och granskning att du som göteborgare kan lämna synpunkter på en detaljplan.

Publicerad 11 september 2021 (Uppdaterad 3 november 2021)