Vad?

Min Stad är en tjänst från Göteborgs Stad. En interaktiv 3D-karta där du kan se Göteborg ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv. Utifrån olika kategorier kan du skapa inlägg om hur du vill uppleva kultur, sporta, cykla, träffa vänner och så vidare. Du kan också dela en berättelse om din favoritplats i Göteborg.

Hur

Du kan också ta del av Göteborgs Stads olika stadsutvecklingsprojekt och satsningarna inför 400-årsjubileet 2021. Under fliken ”Göteborg berättar” finns stadens historia i form av berättelser och gamla fotografier från Stadsmuseets bildarkiv. 

Varför?

Vi hoppas att Min Stad väcker kreativitet, diskussioner och debatt kring stadens möjligheter.

Kontakt

  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 13 mars 2018 (Uppdaterad 10 januari 2023)