Bli en Göteborgsförbättrare!

Filmen ”Bli en Göteborgsförbättrare” berättar, på under två minuter, hur och när du bäst engagerar dig i stadens arbete med detaljplaner, vilket är grunden till hur staden i framtiden kommer att utvecklas.

Nedan hittar du de detaljplaner du kan tycka till om för tillfället! Var med och påverka!

Lämna dina synpunkter på detaljplaner på samråd och granskning

Här hittar du de detaljplaner du kan tycka till om just nu. Länkarna leder till detaljplanerna som finns i e-tjänsten Plan och byggprojekt. Bor du i området och saknar något - berätta för oss vad det kan vara. Var med och påverka utvecklingen i Göteborg. Alla synpunkter tas om hand efter synpunktsperioden. Klicka på de olika detaljplanerna nedan så kan du ta del av alla handlingar och sedan lämna dina synpunkter i ett digitalt formulär.

Lämna synpunkter på detaljplaner

I planprocessen finns möjlighet för dig som invånare att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna. 

Hur

När projekten är öppna för synpunkter publiceras de i e-tjänsten Plan och byggprojekt (länk nedan). Där kan du läsa handlingar och underlag för detaljplanen – och där kan du också lämna dina synpunkter digitalt. Du hittar även de detaljplaner du kan tycka till om just nu ovan.

Aktuella medborgardialoger

Ibland hålls också medborgardialoger. Då har du som medborgare möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till de som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

När?

Det finns alltid ett antal detaljplaner man kan tycka till om.

Illustration i grönt och rosa som i 12 steg visar hur Göteborg planerar och bygger stad.

Så ser stadsutvecklingsprocessen ut från översiktsplanering till färdiga stadsutvecklingsprojekt. Det är i stegen samråd och granskning att du som göteborgare kan lämna synpunkter på en detaljplan.

Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 10 januari 2023)