Lämna dina synpunkter på detaljplaner på samråd och granskning

Här hittar du de detaljplaner du kan tycka till om just nu. Länkarna leder till detaljplanerna som finns i e-tjänsten Plan och byggprojekt. Bor du i området och saknar något - berätta för oss vad det kan vara. Var med och påverka utvecklingen i Göteborg. Alla synpunkter tas om hand efter synpunktsperioden.

I planprocessen finns möjlighet för dig som invånare att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna.

När projekten är öppna för synpunkter publiceras de på Plan- och byggprojekt. Där kan du läsa handlingar och underlag för detaljplanen – och där kan du också lämna dina synpunkter.

Ibland hålls också medborgardialoger. Då har du som medborgare möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till de som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

Om det pågår någon medborgardialog inom stadsutveckling just nu, så visas de nedan.

Publicerad 28 maj 2020 (Uppdaterad 11 september 2021)