Tyck till om vår sajt

Vad trevligt att du har hittat till Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stads officiella webbplats för hur staden ska växa. Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss bli bättre. Nedan följer tre frågor om din upplevelse av vår webbplats. Du kan välja att skicka in enkätsvaren anonymt.

Vilket är ditt helhetsintryck av vår webbplats?
Upplevde du några svårigheter att hitta det du sökte?