Våning 2026

Våning 2026 är en utställningslokal i Läppstiftet dit skolklasser, företag och andra grupper är välkomna för att lära sig mer om Göteborgs stadsutveckling. I utställningen får du bland annat veta mer om Hisingsbron, Västlänken och stadslinbanan. Datum och tider för öppet hus finns nedan. En  guidad presentation börjar 15 minuter efter öppning.

Boka ett studiebesök i Våning 2026

Hur är Göteborg tänkt att se ut om 10–20 år? På vilket sätt är Hisingsbron mer än en bro? Hur kommer Västlänken påverka resandet till, från och i Göteborg? Och hur känns det att åka stadslinbana över älven?

I Våning 2026, i Läppstiftet vid Lilla Bommen, kan du få svar på dessa och många fler frågor. Från Våning 2026 har du även stadens bästa utsikt över bygget av Hisingsbron, som även kommer bli en utsikt över bygget av Västlänken och många andra projekt i staden.

Skolklasser, företag och andra grupper är välkomna att boka ett studiebesök

Är ni en grupp på minst 10 personer? Till Våning 2026 är skolklasser, företag och andra grupper välkomna att boka ett studiebesök. Vid studiebesöket får ni veta mer om Göteborgs framtida stadsutveckling, med fokus på projekten Hisingsbron, stadslinbanan och Västlänken.

Öppet hus

Är du inte del av en större grupp men fortfarande nyfiken på vad som händer i staden? Då är du varmt välkommen att besöka Våning 2026 vid öppet hus! .  

Från och med september är det öppet hus i Våning 2026 vid två tillfällen i början av varje månad. Den första måndagen i månaden mellan klockan 11 - 13 och efterföljande onsdag mellan klockan 16 - 18. En guidad presentation börjar 15 minuter efter öppning.

Kommande tider för öppet hus: 

 

September - vecka 36 
Måndag 2 september klockan 11 - 13 (guidning klockan 11:15)
Onsdag 4 september klockan 16 - 18 (guidning klockan 16:15)

Oktober - vecka 41
Måndag 7 oktober klockan 11 - 13 (guidning klockan 11:15)
Onsdag 9 oktober klockan 16 - 18 (guidning klockan 16:15)

November - vecka 45
Måndag 4 november klockan 11 - 13 (guidning klockan 11:15)
Onsdag 6 november klockan 16 - 18 (guidning klockan 16:15)

December - vecka 49
Måndag 2 december klockan 11 - 13 (guidning klockan 11:15)
Onsdag 4 december klockan 16 - 18 (guidning klockan 16:15)

Vi finns på våning 13 i Läppstiftet

Våning 2026 ligger på våning 13 i höghuset Läppstiftet vid Lilla Bommen. Adressen är Lilla Bommen 1.

Grundare av utställningen är Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Har du några frågor eller är intresserad av boka ett studiebesök, skicka ett mejl till vaning2026@trafikkontoret.goteborg.se

 

Varmt välkommen till Våning 2026 och vår resa in i framtiden!

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 30 augusti 2019)