Våning 2026

Våning 2026 är en utställningslokal i Läppstiftet dit skolklasser, företag och andra grupper är välkomna för att lära sig mer om Göteborgs stadsutveckling. I utställningen får du bland annat veta mer om Hisingsbron, Västlänken och stadslinbanan. Datum för öppet hus våren 2019 finns nedan. En  guidad presentation börjar 30 minuter efter öppning.
Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 26 februari 2019)